Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 68/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày có hiệu lực 29/03/2021
Người ký
Trích yếu

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120210409102326_68NQ.pdf
Văn bản khác