Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 01,02/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày có hiệu lực 22/06/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà khánh
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Quyết định
Văn bản khác