Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 88/TTr - HĐND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày có hiệu lực 22/10/2021
Người ký
Trích yếu Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Tờ trình
Văn bản khác