Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 30, 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày có hiệu lực 16/11/2021
Người ký
Trích yếu Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 30) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 31)
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết
Văn bản khác