Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy Quảng Ninh

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 489-TB/TU TB ý kiến chỉ đạo thường trực tỉnh ủy về công tác pc dịch bệnh Tỉnh ủy Quảng Ninh 17/01/2022
2 473/TB-TU TB ý kiến thường trực tỉnh ủy về các biện pháp pc dịch bệnh Tỉnh ủy Quảng Ninh 31/12/2021
3 18-CT/TU Chỉ thị của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid - 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh 18/10/2021
4 370-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ Quảng Ninh, BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 "về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh 29/09/2021
5 362-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ Quảng Ninh, BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 " về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021" Tỉnh ủy Quảng Ninh 22/09/2021
6 347-TB/TU Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh, BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021. Tỉnh ủy Quảng Ninh 07/09/2021
7 338-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch covid 19 Tỉnh ủy Quảng Ninh 31/08/2021
8 320-TB/TU Tb ý kiến chỉ đạo BTV tỉnh ủy vv pc covid Tỉnh ủy Quảng Ninh 27/08/2021
9 460-CV/TU Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên tuyến biển, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Quảng Ninh 24/07/2021
10 251- TB/TU triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Tỉnh ủy Quảng Ninh 25/06/2021
11 Số: 245 TB-TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, BCĐ cấp tỉnh về phòng chống dịch covid-19 Tỉnh ủy Quảng Ninh 16/06/2021
12 Số: 09-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới Tỉnh ủy Quảng Ninh 03/05/2021
13 Số:126 KL-TU Kết luận của BTV tỉnh ủy Tỉnh ủy Quảng Ninh 24/03/2021
14 04-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Tỉnh ủy Quảng Ninh 30/12/2020
15 số:02-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh 02/12/2020