Văn bản chỉ đạo điều hành khác

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 01/TB-TCKH THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021 Khác 21/01/2022
2 92/QĐ-SYT Về việc thành lập Tổ tư vấn y tế liên quan đến điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 qua đường dây nóng. Khác 21/01/2022
3 14/LĐTBXH 14/LĐTBXH thông tin tuyển dụng, tuyển sinh sàn giao dịch việc làm ngày 13/02/2022 Khác 17/01/2022
4 03/LĐTBXH V/v thông tin tuyển dụng, tuyển sinh tại sàn giao dịch việc làm ngày 06/01/2022 Khác 07/01/2022
5 813/LĐTBXH Về việc thông báo tuyển dụng Khác 05/01/2022
6 6350/SYT-NVY V/v thực hiện công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về điều chỉnh định nghĩa va bệnh COVID-19 Khác 05/01/2022
7 801/LĐTBXH Thông tin tuyển dụng, tuyển sinh tại sàn giao dịch việc làm ngày 25/12/2021 Khác 29/12/2021
8 2667/STTTT-TTBCXB V/v hưởng ứng, tham gia Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III năm 2021 - 2022 Khác 29/12/2021
9 Tài liệu xin ý kiến Hồ sơ Nông Thôn mới 2021 Khác 27/12/2021
10 788/LĐTBXH Thông báo tuyển dụng lao động Khác 21/12/2021
11 6038/TB-SYT  THÔNG BÁO Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Khác 21/12/2021
12 6040/SYT-NVY  V/v hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trường hợp F1 Khác 21/12/2021
13 270/TB-TTHCC Thông báo Về việc triển khai ứng dụng Zalo và quyét mã QR code truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hạ Long Khác 21/12/2021
14 5931/SYT-TTra Thông báo đường dây nóng thông tin phản ánh về mua sắm Kít test xét nghiệm nhanh Sars-Cov-2 Khác 15/12/2021
15 736/TB-BQLVHL Thông báo về việc tài trợ sản phẩm lập nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Khác 25/11/2021
16 229/GM-QLĐT THƯ MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Khác 24/11/2021
17 1959/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040; Thuyết minh chung Quy hoạch và các tài liệu liên quan Khác 19/11/2021
18 1037/TB-TCKH Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021 Khác 16/10/2021
19 3386/SCT-XNK V/v Mời tham dự Phiên kết nối giao thương trực tuyến Việt Nam - Indonesia. Khác 12/10/2021
20 04-QĐ/BCĐ Quyết định về việc phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, phường xây dựng mô hình An ninh cơ sở Khác 05/10/2021