Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 04-QĐ/BCĐ
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày có hiệu lực 05/10/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, phường xây dựng mô hình An ninh cơ sở
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120211005203947_ANCS 04.signed.pdf
Văn bản khác