Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu 736/TB-BQLVHL
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày có hiệu lực 25/11/2021
Người ký
Trích yếu Thông báo về việc tài trợ sản phẩm lập nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông báo
Văn bản khác