Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu 1903-QĐ/TU
Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày có hiệu lực 26/11/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long
Cơ quan ban hành Thành ủy Hạ Long
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120211126105955_QD 1903.1.signed.pdf
Văn bản khác