Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9181/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất 01 hộ dân và thu hồi đất bổ sung 01 hộ dân tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đương bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 22/11/2021
2 348-TB/TU Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy Hạ Long tại buổi làm việc với BCĐ phòng, chống covid 19 Thành phố và các xã, phường Thành ủy Hạ Long 22/11/2021
3 10566/QĐ-UBND QĐ. Giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Yến diện GPMB dự án Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đ UBND TP Hạ Long 22/11/2021
4 11115/UBND  vv thực hiện TB số 341-TB/TU của BTV Thành ủy UBND TP Hạ Long 22/11/2021
5 9800/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 06 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB Dự án Hành lang đảm bảo an toàn nổ mìn phục vụ dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 22/11/2021
6 1959/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040; Thuyết minh chung Quy hoạch và các tài liệu liên quan Khác 19/11/2021
7 319/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 16/11/2021
8 30, 31/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 30) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 31) HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2021
9 10407/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt Quy chế và Dự toán kinh phí thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Chung cư kết hợp thường mại, dịch vụ tại phường Giếng Đáy, Hồng Hà UBND TP Hạ Long 16/11/2021
10 343-TB/TU Thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụn tại Hội nghị ngày 04/11/2021 Thành ủy Hạ Long 16/11/2021
11 668/TB-UBND Thông báo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện QĐ số 4237, 13813/QĐ-UBND UBND TP Hạ Long 16/11/2021
12 10248/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện các Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngỳ 25/5/2020. Quyết định số 13813/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/11/2021
13 308/KH-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2021-2025 UBND TP Hạ Long 16/11/2021
14 6246/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hàng thừa kế thứ nhất ông, bà Tẩy văn Lìm - Hoàng Thị Mộc tại thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dưng để thực hiện công trình: xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2) UBND TP Hạ Long 16/11/2021
15 974/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp 2 - HĐND Thành phố khóa 2 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) UBND TP Hạ Long 16/11/2021
16 Tài liệu họp HĐND Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tư - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/11/2021
17 967.signed.pdf Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri người ứng cử Đại biểu QH và HĐND các cấp UBND TP Hạ Long 13/11/2021
18 10408/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt nhiệm vụ thiết kế kiến trúc: Chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 13/11/2021
19 465/QĐTL-UBND QĐ. Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 13/11/2021
20 10406/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại phường Hồng Hà UBND TP Hạ Long 13/11/2021