Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12959/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 10/01/2022
2 12129/QĐ-UBND  QĐ. Thu hồi đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để BT GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 10/01/2022
3 2-CTr/VPTU  Chương trình công tác văn phòng năm 2022 Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
4 06/TB/UBND TB về việc tiếp tục thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TP UBND TP Hạ Long 10/01/2022
5 156/CTr-HĐND Chương trình công tác của TT và các ban HĐND TP 2022 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
6 03/KH-UBND Kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền tiêm chủng vắc xin covid 19 mũi thứ 3 cho người dân UBND TP Hạ Long 10/01/2022
7 Tài liệu HĐND Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
8 851-CV/TU Về việc nêu gương trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
9 46/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên ban KTXH, HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
10 2144-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên soạn cuốn lịch sử Đảng thành phố Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
11 Tài liệu họp HĐND NQ (39;40) kỳ họp thứ 5 HĐND khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
12 12129/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để BT GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 07/01/2022
13 13727/QĐ-UBND QĐ. Công nhận đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 07/01/2022
14 03/LĐTBXH V/v thông tin tuyển dụng, tuyển sinh tại sàn giao dịch việc làm ngày 06/01/2022 Khác 07/01/2022
15 1/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết NĐ 2022 UBND TP Hạ Long 07/01/2022
16 9519/UBND-DL1 Hướng dẫn tạm thời về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh UBND tỉnh Quảng Ninh 07/01/2022
17 2131-QĐ/TU; 2132-QĐ/TU Quyết định xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021; Quyết định đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, năm 2021 ( diện Thường trực Thành ủy Đánh giá, xếp loại) Thành ủy Hạ Long 05/01/2022
18 813/LĐTBXH Về việc thông báo tuyển dụng Khác 05/01/2022
19 4789/QĐ-UBND Đặt tên công trình Cầu bắc qua Vịnh Cửa Lục trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/01/2022
20 6350/SYT-NVY V/v thực hiện công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về điều chỉnh định nghĩa va bệnh COVID-19 Khác 05/01/2022