Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Tài liệu HĐND Thành phố NQ kỳ họp thứ 5 HĐND khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 04/01/2022
2 11670/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 20 hộ gia đình cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 04/01/2022
3 10359/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất củ 33 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất tại phường Hà Khánh để BT GPMB thực hiện dự án: KĐT ngành than (giai đoạn 2) tại phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 04/01/2022
4 1174/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/01/2022
5 231/TB-UBND TB Kết luận chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tiểu ban Y tế - Ban CĐ PCD COVID-19 tỉnh về triển khai một số giải pháp y tế phục vụ công tác điều trị và thão gỡ vướng mắc, khó khăn đối với nội dung chi hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) UBND tỉnh Quảng Ninh 04/01/2022
6 12228/QĐ-UBND QĐ. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
7 12299/QĐ-UBND QĐ. giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
8 12729/UBND  vv tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp UBND TP Hạ Long 31/12/2021
9 11198/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 91 khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 31/12/2021
10 11935/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ bà Vũ Thị Hương tại tổ 6 khu 5 phường Hà Lầm để BT GPMB thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với KĐT các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm UBND TP Hạ Long 31/12/2021
11 10-CTr/TU Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
12 9-CTR/TU Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Thành phố năm 2022 Thành ủy Hạ Long 31/12/2021
13 473/TB-TU TB ý kiến thường trực tỉnh ủy về các biện pháp pc dịch bệnh Tỉnh ủy Quảng Ninh 31/12/2021
14 12705/UBND vv tuyên truyền phổ biến một số nội dung trọng tâm UBND TP Hạ Long 31/12/2021
15 4570/QĐ-UBND V/v ban hành Phương án tổ chức, cách ly, quản lý, điều trị người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện nay (gửi lại do thay thế biểu 3) UBND TP Hạ Long 31/12/2021
16 269-BC/TU Báo cáo kết quả công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Thành ủy Hạ Long 31/12/2021
17 795/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
18 792/TB-UBND Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần (27/12-31/12/2021) UBND TP Hạ Long 29/12/2021
19 793/TB-UBND Thông báo vv tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất đất đá trong thời gian nghỉ tết dương lịch 2022 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
20 11891/QĐ-UBND QĐ. Điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 6934/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 và một số 7584/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021