Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12997/QĐ-UBND QĐ. thu hồi, huỷ bỏ một phần Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
2 12456/QĐ-UBND QĐ. công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối vơi các sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hạ Long năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
3 122888/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất trồng cây lâu năm tại thửa số 69/01/GPMB của ông, bà Hoàng Văn Hà - Lê thị Hồng Phương để GPMB hạng mục hoàn chỉnh nút giao Minh Khai UBND TP Hạ Long 29/12/2021
4 363/KH-UBND Kế hoạch thí điểm chi trả trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân ATM trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 29/12/2021
5 12451/UBND vv ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em TP UBND TP Hạ Long 29/12/2021
6 12506/UBND vv tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai đã tiêm mũi 1 và chưa tiêm mũi nào UBND TP Hạ Long 29/12/2021
7 365/KH/UBND KH triển khai tiêm chủng diện rộng vác xin pc covid 19 mũi thứ 3 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
8 12507/UBND vv tiêm vắc xin mũi 1 cho người chưa tiêm và mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
9 11039/QĐ-UBND QĐ. PHê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tuyến đường nối QL 18A, phường Hồng Hải với TL 336 tại trung tâm phường Hà Lầm và khu dân cư, TĐC hai bên đường, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
10 344/KH-UBND Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
11 11369/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 07 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để GPMB thực hiện dự án: Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn UBND TP Hạ Long 29/12/2021
12 11727/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 15 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
13 12166/QĐ-UBND QĐ. thu hồi diện tích đất do hàng thừa kế thứ nhất của ông, bà Nguyễn Văn Lạng - Lê thị Thoáng phường Hà Phong để thực hiện dự án: Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại phường Hà Phong UBND TP Hạ Long 29/12/2021
14 12030/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 18 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
15 44, 45/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KTXH, HĐND TP khóa II (NQ 44) ; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban KTXH, HĐND TP khóa II (NQ 45) HĐND Thành phố Hạ Long 29/12/2021
16 10-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 Thành ủy Hạ Long 29/12/2021
17 12421/UBND vv đăng ký nhận lương hưu trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân UBND TP Hạ Long 29/12/2021
18 801/LĐTBXH Thông tin tuyển dụng, tuyển sinh tại sàn giao dịch việc làm ngày 25/12/2021 Khác 29/12/2021
19 12555/QĐ- UBND QĐ. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Cưỡng chế thi hành Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
20 10946/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất tại phường Hà Khánh để BT GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị ngành than (giai đoạn 20 tại phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 29/12/2021