Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6040/SYT-NVY  V/v hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trường hợp F1 Khác 21/12/2021
2 56-NQ/TU  Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Thành ủy Hạ Long 21/12/2021
3 270/TB-TTHCC Thông báo Về việc triển khai ứng dụng Zalo và quyét mã QR code truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hạ Long Khác 21/12/2021
4 11624/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 02 hộ dân phường Cao Thắng để BT GPMB thực hiện dự án: Hoàn thiện HTKT khắc phục sự có ngập úng khu vực khu 7 phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 21/12/2021
5 11199/QĐ-UBND QĐ. Về việc điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 6934/QĐ-UBND ngay 18/8/2021 của UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/12/2021
6 11117/QDD-UBND QĐ. thu hồi đất của 22 họ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 21/12/2021
7 Tài liệu họp HĐND 11. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 19/12/2021
8 12095/UBND  vv công bố công khai điều chỉnh quy mô địa điểm, số lượng dự án công trình trong QH sử dụng đất UBND TP Hạ Long 19/12/2021
9 489/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn hội đồng sáng kiến TP UBND TP Hạ Long 19/12/2021
10 10725/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 33 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 19/12/2021
11 33.1/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 19/12/2021
12 10488.1/QĐ-UBND QĐ. Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2021 UBND TP Hạ Long 19/12/2021
13 331/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện NQ số 32/2021/NQ-HĐND UBND TP Hạ Long 19/12/2021
14 330/KH-UBND  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của BTV tỉnh ủy UBND TP Hạ Long 19/12/2021
15 Tài liệu họp HĐND 10. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 17/12/2021
16 Tài liệu họp HĐND 9. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 17/12/2021
17 Tài liệu họp HĐND 8. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 16/12/2021
18 27-TB/BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19 thành phố  UBND TP Hạ Long 16/12/2021
19 5931/SYT-TTra Thông báo đường dây nóng thông tin phản ánh về mua sắm Kít test xét nghiệm nhanh Sars-Cov-2 Khác 15/12/2021
20 12080/UBND Về việc tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 phòng covid 19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và chưa tiêm mũi nào UBND TP Hạ Long 15/12/2021