Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 32/NQ-HĐND  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch Đầu tư công năm 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
2 10940/QĐ-UBND  QĐ. Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo phương án thiết kế kiến trúc công trình) nhà ở tại cá thửa đất số 30, 33, 37 tờ bản đồ địa chính số 18 thuộc tổ 03, khu 6, phường Yết Kiêu UBND TP Hạ Long 26/11/2021
3 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 26/11/2021
4 10540/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do 05 hộ dân đang sử dụng tại thôn Đè E, xã Lê Lợi để GPMB thực hiện dự án Đường đấu nối QL 279 đến TL 342 thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/11/2021
5 10400/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông, bà Vũ Đức Thông - Nguyễn thị Thuỷ, tổ 33A, khu 5, phường Hà Khánh để thực hiện BT GPMB mặt bằng thực hiện dự án: Hành lang bảo đảm an toàn nổ mìn phục vụ dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/11/2021
6 10056/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 36 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
7 10057/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 05 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
8 9759/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông Tẩy Văn Hồng - Đỗ thị Thịnh thôn Làng, xã Thống Nhất để BT GPMB thực hiện dự án: Đường đấu nối Đường tỉnh 326 với QL 279 đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và Trung tâm xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 26/11/2021
9 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
10 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố UBND TP Hạ Long 26/11/2021
11 736/TB-BQLVHL Thông báo về việc tài trợ sản phẩm lập nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Khác 25/11/2021
12 229/GM-QLĐT THƯ MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Khác 24/11/2021
13 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 23/11/2021
14 11324/UBND-VP Về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 23/11/2021
15 10250/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt phương án tổ chức cưỡng ché thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông, bà Hoàng Ngọc Dương - Nguyễn thị Bạch Tuyết, Hoàng Văn Cương - Nguyễn thị Luyến, Hoàng Viết Mạnh - Trần thị Hồ, Đoàn thị Vân tổ 5, khu 5, phường Hà Lầm để GPMB dự án kHu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với KĐT tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 22/11/2021
16 95-KH/TU  Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 UBND TP Hạ Long 22/11/2021
17 10133/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất do 04 hộ dân đang sử dụng tại khu Trới 4, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 22/11/2021
18 9943/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do UBND phường Đại Yên đang quản lý tại phường Đại Yên để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021
19 9944/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do UBND phường Đại Yên đang quản lý tại phường Hà Khẩu để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021
20 9528/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 31 hộ gia đình , cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021