Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Quảng Ninh

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9519/UBND-DL1 Hướng dẫn tạm thời về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh UBND tỉnh Quảng Ninh 07/01/2022
2 231/TB-UBND TB Kết luận chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tiểu ban Y tế - Ban CĐ PCD COVID-19 tỉnh về triển khai một số giải pháp y tế phục vụ công tác điều trị và thão gỡ vướng mắc, khó khăn đối với nội dung chi hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) UBND tỉnh Quảng Ninh 04/01/2022
3 8497-8498/UBND-VX1 Về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid 19 đối với việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; Rà soát việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người UBND tỉnh Quảng Ninh 02/12/2021
4 213/KH-UBND Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh QN năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh 04/11/2021
5 3657/QĐ-UBND  V.v Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh QN ( gửi lại do thay biểu kèm theo ) UBND tỉnh Quảng Ninh 01/11/2021
6 3634/QĐ-UBND  HỎA TỐC: Quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh 21/10/2021
7 7373/UBND-DL1 hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh 18/10/2021
8 15/CĐ-UBND Công điện về việc tổ chức thực hiện NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19" UBND tỉnh Quảng Ninh 15/10/2021
9 7217//UBND-DL1 Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh 15/10/2021
10 175/KH-UBND KH Tổ chức xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2022 UBND tỉnh Quảng Ninh 23/09/2021
11 6542/UBND-XD6 v/v Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe từ ngày 25/9/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh 23/09/2021
12 2952/QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh 05/09/2021
13 5833/UBND-DL1 Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh 26/08/2021
14 2838/QĐ-UBND Về việc Ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở văn hóa và thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh 25/08/2021
15 2407/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2021 và tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh Quảng Ninh 23/08/2021
16 5630/UBND-DL1 Về việc tăng cường các biện pháp trọng tâm phòng, chống dịch covid 19 UBND tỉnh Quảng Ninh 19/08/2021
17 2656/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chinh mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH UBND tỉnh Quảng Ninh 13/08/2021
18 5398/UBND-TM1 v/v Đảm bảo công tác dự trữ, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp giãn cách xã hội 1 tháng trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh 12/08/2021
19 2526/QĐ-UBND Thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh 08/08/2021
20 2493/QĐ-UBND Hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ hậu cần nghề cá phía Nam suối Lộ Phong tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm phả UBND tỉnh Quảng Ninh 08/08/2021