văn hóa - xã hội

Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày đăng 20/01/2021 | 09:10  | View count: 1177

Chiều ngày 20/1, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương đã kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Tuyên truyền trực quan tại  cổng chào vào khu du lịch Tuần Châu

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII đã được triển khai nghiêm túc theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó đã chú trọng phát huy hiệu quả tuyên truyền trực quan tại các khu trung tâm như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các pano, băng zôn. Bên cạnh đó, phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm TT và văn hóa, các phường, xã đã chủ động thay thế, bổ sung kịp thời nội dung khẩu hiệu, pano phù hợp; công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, trụ sở, cơ quan cũng đang được tiến hành, đảm bảo theo yêu cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Thành phố cần rà soát lại toàn bộ hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu, thay thế những vị trí đã cũ, không đảm bảo thẩm mỹ; các địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo đúng tiến độ của Tỉnh và Thành phố; đảm bảo sự trang trọng về hình thức, chính xác về nội dung; yêu cầu 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thực hiện treo cờ chào mừng Đại hội và tuyên truyền đến đông đảo người dân treo cờ Tổ quốc.

Hồng Hạnh- Trần Khánh