văn hóa - xã hội

Dấu ấn Cải cách hành chính
Ngày đăng 06/01/2022 | 10:55  | View count: 832

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2015, Thành phố Hạ Long đã đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, với mong muốn xây dựng một nền hành chính phục vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiện đại. Trải qua 07 năm, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã khẳng định hiệu quả và tính ưu việt của mô hình, tạo ra bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngày 06/01/2015, Trung tâm Hành chính công Thành phố chính thức được khánh thành đi vào hoạt động, ghi dấu việc hình thành một đơn vị là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Thành phố. Không chỉ được đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ đồng bộ, hiện đại, kể từ khi Trung tâm đi vào hoạt động đến nay, mọi quy trình giải quyết hồ sơ TTHC đều được công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ. Trung tâm đã thực hiện nguyên tắc 5 tại chỗ là "Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả" ngay tại trung tâm đối với nhiều loại TTHC. Việc khép kín quy trình tại chỗ không chỉ đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tổ chức mà còn giảm thiểu phát sinh tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC.  

Sau 07 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã phát huy trách nhiệm trong tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC cấp thành phố của tổ chức, cá nhân một cách công khai, minh bạch, chính xác, đúng pháp luật; cùng với đó ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Những năm qua, Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm đã không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, vận dụng có hiệu quả các quy định của Nhà nước và của thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp. Hoàn thiện hiện đại cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chung; triển khai việc giải quyết TTHC trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động và tác nghiệp, tham mưu xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý chuyên dụng. Thông qua hệ thống công nghệ thông tin thực hiện quản lý việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, không để thời gian giải quyết hồ sơ TTHC bị kéo dài, không để xảy ra tình trạng hồ sơ không được xử lý, quá hẹn trả kết quả cho tổ chức cá nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đã giúp CBCCVC thực hiện quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian, thuận lợi trong việc tra cứu thông tin; cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp; các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC tiện lợi cho CBCCVC và tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long được UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, kịp thời xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy định. Đây là một thử thách lớn đối với cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm trong việc linh hoạt giải quyết TTHC. Đây cũng là một năm để Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân sử dụng dịch vụ công mức độ, 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích một cách mạnh mẽ.

Toàn bộ công dân đến giao dịch tại Trung tâm đều được giãn cách và quét mà QR ngay dưới sảnh

Tính đến hết năm 2021, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã đưa vào thực hiện 354 thủ tục. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 280 thủ tục (đạt 100%); các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn là 74 thủ tục. Trong năm 2021, Trung tâm HCC Thành phố đã tiếp nhận gần 350.000 hồ sơ (bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,4%. Tiếp nhận trên 140.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố 12.000 hồ sơ, (bằng 344 % so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 22% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Đặc biệt, vừa qua đã có những công dân đầu tiên đã đăng ký nhận Giấy chứng nhận QSD đất (bìa đỏ) là kết quả TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tại địa chỉ nhà riêng qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đây là thủ tục trả kết quả (bìa đỏ) qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa có trong tiền lệ đối với Hạ Long, bởi người dân vẫn còn thói quen đến gặp trực tiếp cán bộ ở cơ quan chuyên môn để nhận kết quả vì e ngại giao giấy tờ có giá trị lớn cho nhân viên Bưu điện. Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện, đã có một số công dân tin tưởng sử dụng vì tính tiện dụng, nhanh, chính xác của dịch vụ. Đây con số nói lên sự nỗ lực, linh hoạt của CBCCVC, người lao động toàn Trung tâm đã vượt khó, phấn đấu vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Công dân nhận kết quả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong thời gian qua có dấu ấn từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền Thành phố, sự cố gắng, quyết tâm của các phòng ban, đơn vị và đặc biệt là của cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Hành chính công Thành phố.

Năm 2022 và giai đoạn tiếp theo, chương trình Cải cách hành chính của thành phố Hạ Long nói chung cũng như Trung tâm Hành chính công Thành phố nói riêng sẽ đặt ra những đòi hỏi, yêu cầu cao hơn khi vận hành trong tình hình mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng ứng xử, giao tiếp để phục vụ đối tượng người dân đa dạng hóa hơn; Tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức các tiện ích của dịch vụ tiện ích chính quyền đang cung ứng như dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tiết kiệm được thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, từng bước tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Góp phần giữ vững và nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hạ Long.

Trung tâm Hành chính công linh hoạt trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Bằng những kết quả đạt được, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền; đóng góp tích cực vào việc nâng cao mục tiêu, chất lượng Cải cách hành chính của thành phố Hạ Long.

Thu Thảo (Trung tâm Hành chính công)