văn hóa - xã hội

Đại hội Hội CCB phường Hà Tu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 06/01/2022 | 11:09  | View count: 646

Ngày 6/1, Hội Cựu chiến binh phường Hà Tu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Quang cảnh Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội CCB phường Hà Tu có 591 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VIII đã đề ra. 

Hàng năm, phong trào thi đua của Hội được triển khai sâu rộng đến tận chi hội, hội viên, có tổ chức bình xét thi đua, sơ tổng kết thành nề nếp, biểu dương khen thưởng kịp thời. Từ năm 2017 đến năm 2021, Hội đã hỗ trợ 8 gia đình hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB phường Hà Tu đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị; kết nạp từ 10-15 hội viên trở lên; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; Hội CCB  phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu đạt 60% trở lên…

Đại hội đã bầu ra BCH Hội CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB thành phố Hạ Long.

Hồng Hạnh – Trần Khánh