xây dựng đảng

Tân Dân trước thềm Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ngày đăng 16/03/2020 | 10:19  | View count: 1529

Ngày 17/3, Đảng bộ xã Tân Dân sẽ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 5 Đảng bộ cơ sở được Thành uỷ Hạ Long chọn tổ chức Đại hội điểm. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, tạo khí thế phấn khởi, hào hứng cho cán bộ và nhân dân trước thềm Đại hội.

Đảng ủy xã Tân Dân đã chỉ đạo tuyên truyền Kế hoạch Đại hội Đảng bộ xã đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Văn kiện Đại hội đã được hoàn tất, xác định rõ mục tiêu nhiệm kì tới của địa phương có cơ cấu kinh tế "nông - lâm nghiệp, dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp". Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tiếp tục xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả vào phát triển sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng của xã như cây thuốc nam. Tất cả các định hướng này đều được xây dựng trên cơ sở tập hợp những ý kiến tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, tuyên truyền phục vụ cho Đại hội Đảng bộ xã đang được khẩn trương thực hiện. Trong ảnh: Trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Tân Dân

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo của BTV Thành ủy, Đảng ủy xã Tân Dân đã thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Đại hội, đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, 8/8 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo đúng chương trình, nội dung và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, tuyên truyền phục vụ cho Đại hội đang được khẩn trương thực hiện.

Bên cạnh sự chuẩn bị chú đáo, cẩn trọng của  Đảng uỷ xã, nhân dân tại các thôn trên địa bàn cũng hăng hái thi đua lao động với nhiều hình mô hình sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng điển hình tiên tiến, đem lại giá trị kinh tế cho gia đình và địa phương, hướng tới Đại hội Đảng bộ xã.

Mô hình nuôi gà tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình chị Triệu thị Niên, thôn Bàng Anh xã Tân Dân

Là một xã với hơn 90% nhân dân là người Dao Thanh Phán, hoạt động sản xuất chủ yếu là nông- lâm nghiệp. Vì vậy, Đảng uỷ xã đã lựa chọn, định hướng các mục tiêu phát triển phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhiệm kì 2020 - 2025, Đảng bộ  xã Tân Dân chọn chủ đề :"Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết - dân chủ - đổi mới; xây dựng xã Tân Dân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao". Theo đó, xã xác định mục tiêu là tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ khả năng lãnh, chỉ đạo, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, KT - XH phát triển. Coi trọng phát triển chăn nuôi. Những mục tiêu, định hướng vậy, đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội điểm của thành phố Hạ Long đã tạo không khí thi đua sôi nổi tại xã Tân Dân, góp phần động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Vũ Bích- Phạm Hoàng

Truyền hình hạ long