xây dựng đảng

Đảng bộ cơ quan Chính quyền: Lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 17/03/2020 | 05:01  | View count: 1006

Ngày 17/3, Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố đã họp bàn, lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Xuân Hợp, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Xuân Hợp, Chủ tịch HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền chỉ đạo lấy ý kiến về công tác nhân sự BCH Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhân sự dự kiến BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí, đảm bảo số dư theo quy định 10-15% (tái cử: 10 đồng chí; 07 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu) để bầu lấy 15 đồng chí tham gia vào cấp ủy khóa I.  Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, có cán bộ là nữ tham gia trong Ban thường vụ, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên trong tổng số cấp ủy viên. Độ tuổi cấp ủy viên dưới 10% trở lên ; từ 40 đến 50 tuổi đạt 40 đến 50%, còn lại là trên 50 tuổi, không có cấp ủy viên trên 60 tuổi.

Với tinh thần đó, các đồng chí tham dự cuộc họp đã tham gia bỏ phiếu thống nhất giới thiệu các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn được cán bộ, đảng viên, viên chức tín nhiệm.

Hồng Hạnh

Truyền hình hạ long