xây dựng đảng

Đảng bộ xã Thống Nhất- Dấu ấn một nhiệm kỳ
Ngày đăng 20/03/2020 | 11:08  | View count: 4727

Với lợi thế của một xã giao thoa giữa phía nam và phía bắc của thành phố Hạ Long, 5 năm qua, Đảng bộ xã Thống Nhất đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, tranh thủ nguồn lực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Một góc xã Thống Nhất hôm nay

Thống Nhất hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay rõ nét về  cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Điều đó tạo đà cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ mới.

Là một xã lớn, có diện tích rộng, dân số đông, Thống Nhất có lợi thế về vị trí địa lý , thuận lợi về giao thông thủy, bộ, là cửa ngõ, tiếp giáp với thành phố Hạ Long khi chưa sáp nhập, là tâm điểm giao thoa giữa phía Nam và Bắc của thành phố Hạ Long mới, có tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Nhân dân trong xã có truyền thống cần cù, hăng say lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên  tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Thống Nhất có những đổi thay, bứt phá đáng tự hào. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XXVI đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Giá trị sản xuất 3 khu vực năm (2016-2019) đạt 10.412 tỷ đồng, ước năm 2020 đạt 3.326 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 11.15% . Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 52 triệu đồng/người/năm (tăng 15 triệu đồng so với năm 2015). Với nhiều chính sách thu hút đầu tư, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng năm 2020 trên địa bàn xã ước đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 169,3%, tăng bình quân hàng năm 11,1% . Hoạt động Thương mại-dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển về số lượng, loại hình và quy mô sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thị trường và nhu cầu của người dân. Trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tuy diện tích giảm do thực hiện dư án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, song xã đã tập trung phát triển một số mô hình sản xuất nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao như: trồng hoa, na, cam, bưởi, dưa hấu, măng tây, cây dược liệu…đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm (2016-2019) đạt 118,14 tỷ đồng, riêng năm 2020 ước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 21,85%.  Năm 2018 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện  đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Phạm Văn Luyến, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: "Trong lĩnh vực  triển kinh tế, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển theo đúng cơ cấu: Công nghiệp, xây dựng - Thương mại, dịch vụ - Nông, lâm, ngư  nghiệp . Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung rà soát các chỉ tiêu, cụ thể hóa thành từng phần việc, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung phát triển dịch vụ. Xã tăng cường quản lý trên các lĩnh vực để doanh nghiệp và người dân yên tâm sản xuất…".

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt kết quả tốt. 12/12 thôn đều có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phong trào thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, thu hút động đảo người dân tham gia.  Tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới. Duy trì thực hiện tốt phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS trên địa bàn. Nhờ huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. 5 năm đã giảm 40 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 1,99% năm 2015 xuống còn ,036% năm 2020. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trường TH và THCS Núi Mằn đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân

Nhìn lại nhiệm kỳ  2015- 2020, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Thống Nhất đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ xã đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.  Ban chấp hành Đảng bộ xã Thống Nhất đã xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, phân công cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực, các chi bộ, thôn dân cư. Qua đó đã phát huy được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 57 đảng viên đạt bình quân 6,2% (vượt chỉ tiêu NQ nghị quyết đề ra). Đến nay, Đảng bộ xã có 17 chi bộ trực thuộc, với tổng số 281 đảng viên (tăng 58 đảng viên đầu nhiệm kỳ).  Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mô hình trang trại na của gia đình ông Lê Văn Thắng, thôn Đình, xã Thống Nhất

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,  nhiệm kỳ  2020- 2025, Đảng bộ xã Thống Nhất tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nôngnghiệp, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, đưa xã Thống Nhất trở thành Phường trong thời gian sớm nhất.

Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song tin tưởng với sự đồng thuận , đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Thống Nhất sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Hồng Phương - Quang Cảnh

Truyền hình hạ long