xây dựng đảng

Nhiệm kỳ 2020 -2025: Xây dựng Vũ Oai trở thành xã chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngày đăng 20/05/2020 | 11:14  | View count: 2194

Trong 2 ngày 19-20/5, Đảng bộ xã Vũ Oai đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Oai trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức đề ra: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 210,3% so với đầu nhiệm kỳ; giá trị dịch vụ, thương mại đạt 151%; thu ngân sách đạt 13.63 tỷ đồng tăng 163, 79% so với năm 2015; đời sống nhân dân ngày càng nâng lên thu nhập bình quân đầu người tăng 176,9% so với đầu nhiệm kỳ. Sự nghiệp văn hóa có nhiều tiến bộ; công tác an ninh trật tự - quân sự địa phương được tăng cường và giữ vững.

 Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng: 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; số lượng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm đạt bình quân trên 50%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 35 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra.

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025 “ Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức phát triển của Đảng, xây dựng Vũ Oai trở thành xã chuẩn nông thôn mới nâng cao”, Đảng bộ phấn đấu giá trị thu nhập cả 3 khu vực kinh tế đạt 12% trở lên; thu ngân sách hàng năm vượt từ 10% đến 12%; tạo việc làm mới cho 45 lao động/ năm; đến năm 2025 không còn hộ nghèo. Hàng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm kết nạp từ 5 đảng viên trở lên.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh tặng hoa chúc mừng 

... và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xa Vũ Oai đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn như dự án giao thông kết nối Trung tâm Hạ Long với xã Kỳ Thượng và đỉnh Thiên Sơn đoạn qua xã Vũ Oai; tập trung nghiên cứu quy hoạch nhằm mở rộng không gian phát triển của xã Vũ Oai theo hướng sáp nhập một thôn của xã Hòa Bình. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu, toàn Đảng bộ phải nâng cao tinh thần chiến đấu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình gắn với phát huy dân chủ, tự giác của tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

100% đại biểu nhất trí với cơ cấu nhân sự Đại hội

Các đại  biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Hoàng Xuân Mai tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu TP Hạ Long lần thứ XXV.

Hồng Hạnh

Truyền hình hạ long