xây dựng đảng

BTV Thành ủy họp thường kỳ tháng 5, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 21/05/2020 | 02:42  | View count: 1870

Ngày 21/5, BTV Thành ủy họp phiên thường kỳ tháng 5, cho ý kiến vào các chỉ tiêu Nghị quyết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020- 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất nhận định: Được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và của Tỉnh, hai Đảng bộ trước và sau sáp nhập đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV; kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được; dự báo, nhận diện đúng thời cơ, thách thức, khó khăn đặt ra; phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đối ngoại. Đảng bộ thành phố Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có tính đột phá, 25/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV vượt mục tiêu đề ra. Các đại biểu cũng cho nhiều ý kiến vào các chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị cũng đã nghe kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, tổng số dự án hoàn thành trong giai đoàn 2026- 2020 là 489/578 dự án, có 89 công trình chuyển tiếp. Đến thời điểm này không còn nợ đọng XDCB. Tổng nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách TP Hạ Long giai đoạn 2021- 2025 là 18.000 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: UBND Thành phố chốt số liệu đến 30/6 để tổng kết nhiệm kỳ, các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, căn cứ chỉ tiêu KTXH theo như quy định. Đồng chí giao các đồng chí Phó Bí thư cập nhật, điều chỉnh các thông tin đưa vào báo cáo chính trị, bám sát các nội dung hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động. Đồng chí Bí thư Thành ủy  thống nhất 26 chỉ tiêu cứng về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định quan điểm: không để phát sinh nợ đọng giai đoạn 2016- 2020, hoàn thành dứt điểm chặt chẽ hồ sơ quyết toán, những trường hợp không thể chuyển hẳn dự án sang giai đoạn sau thì phải chuyển tiếp. Đồng chí cũng thống nhất thực hiện mục tiêu: các khu đô thị cũ được hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng, mục tiêu kết nối sáp nhập, mục tiêu phục vụ du lịch hiện đại ở các điểm có du lịch. Cùng với đó tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên vị thiên tai, bão lũ và các vùng khó khăn. Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công- tư.

Hội nghị cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020- 2025 và công tác kiểm tra- giám sát, tổ chức- cán bộ.

Hồng Phương

Truyền hình hạ long