xây dựng đảng

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy Hạ Long lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 22/05/2020 | 05:34  | View count: 3719

Chiều ngày 22/5, Đảng bộ cơ quan Thành ủy Hạ Long đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, còn có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy.

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thành ủy trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Với quyết tâm chính trị cao, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoành Bồ, Đảng ủy Cơ quan Thành ủy Hạ Long và Huyện ủy Hoành Bồ (trước sáp nhập) nay là Đảng ủy Cơ quan Thành ủy Hạ Long đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Cụ thể, Đảng bộ thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ trong công tác tham mưu, giúp việc cho BCH, BTV và Thường trực Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được đổi mới, giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tiễn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện hiệu quả việc nhất thể hóa các chức danh trước và sau sáp nhập; công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, toàn diện; trong nhiệm kỳ đã luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm 493 lượt cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với 258 lượt công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý; thí điểm thi tuyển đối với 07 vị trí chức danh lãnh đạo quản lý trường học. Tham mưu giúp BTV Thành ủy chỉ đạo xây dựng hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn để các chi bộ, đảng viên hoàn thiện, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận với nội dung hình thức tiếp xúc đối thoại trực tiếp, dân chủ trong Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân giúp Thành phố hoàn thành các mục tiêu GPMB , chỉnh trang đô thị, VSMT, chương trình nông thôn mới, chương trình135...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Sau sáp nhập, Đảng bộ Cơ quan Thành uỷ Hạ Long có 06 chi bộ với 91 đảng viên, sinh hoạt tại 06 Chi bộ. Đảng viên của Đảng bộ có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối về đường lối lãnh đạo của Đảng, ra sức rèn luyện phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Với những kết quả trên, Đảng bộ Cơ quan Thành ủy nhiều năm liên tục luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức đoàn thể vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác tham mưu; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảng viên tinh gọn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thích ứng nhanh nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ II đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ phấn đấu: 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó không quá 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được biểu dương. Phấn đấu có 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó không quá 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương; Hằng năm, phấn đấu đạt Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tham luận, tập trung làm rõ những kết quả cũng như những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015- 2020, tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao về công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra - giám sát, công tác dân vận, công tác văn phòng cấp ủy; vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, công tác quản lý, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng cơ quan vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBĐV ...  Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan chính quyền Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại 97/98 đảng bộ cơ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức thành công Đại hội. Dự kiến Thành phố sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 30 - 31/7. Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ Thành phố chỉ còn 02 tháng mà công việc còn rất nhiều. Vì vậy, đồng chí yêu cầu: nhiệm vụ trước mắt phải tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở; chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng nội dung hồ sơ Đại hội (nhất là các văn kiện, đề án nhân sự); công tác hậu cần và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XXV. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật đảng; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa khắc phục thiếu sót của tổ chức đảng, đảng viên. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân nhất là trong công tác GPMB. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực.

Đồng chí cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban chấp hành  Đảng bộ khóa II khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng quy chế làm việc; xây dựng quy chế làm việc, phân công cấp ủy; chương trình công tác; chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và từng năm để cụ thể hóa các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đoàn Chủ tịch thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Các đại biểu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Cơ quan Thành ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí.

Ngày 23/5, Đại hội tiếp tục  phiên làm việc thứ 2, với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 25; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ 15; Bầu Bí thư Đảng ủy khóa 2; Bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 25; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội …

Hồng Hạnh

Truyền hình hạ long