xây dựng đảng

Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đoàn TNCS thành phố Hạ Long thành công tốt đẹp
Ngày đăng 29/05/2020 | 08:29  | View count: 2525

Sáng ngày 28/05, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hạ Long long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các đồng chí: Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long, Lê Hùng Sơn, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tại Đại hội

Phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2017-2020, Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hạ Long tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới sáng tạo và những khâu đột phá, tạo ra những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng.. Thành Đoàn Hạ Long sau sáp nhập địa giới hành chính, có số lượng đoàn viên là gần 15.000 sinh hoạt tại 93 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 21 Đoàn phường, 12 Đoàn xã, 15 Đoàn trường Cao đẳng, THPT, Trung tâm hướng nghiệp thường xuyên; có trên 4.000 Đoàn viên thanh niên dân tộc như Dao, Tày, Sán dìu…tạo cho công tác Đoàn của thành phố Hạ Long nhiều cơ hội phát triển đa dạng về văn hóa, tôn giáo, dân tộc. Bên cạnh đó cũng đặt ra các yêu cầu cho công tác Đoàn cần phải thực hiện như chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; đặc biệt cho đồng bào dân tộc các xã vùng cao, vùng khó khăn. Công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từng bước điều chỉnh theo chiều hướng tích cực. Chất lượng đoàn viên, chất lượng cơ sở Đoàn có bước phát triển tốt hơn qua từng năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, với khẩu hiệu hành động“Thanh niên Hạ Long rèn đức- luyện tài, xung kích - tình nguyện xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch văn minh, thân thiện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hạ Long phấn đấu 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị; Hàng năm phát triển mới 1-3 tổ chức Đoàn - Hội; Kết nạp mới 2500 đoàn viên, nâng tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên trong tổ chức Đoàn lên 75%. Giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Triển khai 20 công trình thanh niên cấp Thành phố, 93 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở...

 

Đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo 

tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, Đoàn viên thanh niên của thành phố thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng yêu cầu tuổi trẻ Thành phố cần tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo và chú ý thực hiện một số các nội dung như: thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh niên, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng, niềm tin về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Triển khai có hiệu quả các hoạt động động viên, hỗ trợ nhân dân và Đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh; Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển du lịch; Nâng cao công tác kết nạp đoàn viên mới; các cấp bộ Đoàn cần nhạy bén, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên thanh niên, đồng thời chú trọng đổi mới tư duy chọn điểm nhấn, chọn việc thiết thực, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến để động viên, tôn vinh, cổ vũ phong trào.

Các đại biểu biểu quyết thông qua phương án nhân sự ...

... và thực hiện bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2022 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 37 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Thành Đoàn tại Đại hội. Đồng chí Lê Tuấn Vũ được bầu giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2022.

Đỗ Hương

Truyền hình hạ long