xây dựng đảng

Hội nghị BTV Thành ủy: Cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Đảng bộ Thành phố khóa XXIV
Ngày đăng 02/06/2020 | 01:38  | View count: 1941

Ngày 02/6, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị nghe vào cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội ghị

 Sau khi nghiên cứu Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, các ý kiến đều cơ bản nhất trí về bố cục và các nội dung được trình bày trong báo cáo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng: báo cáo cần tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ về công tác tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH theo từng giai đoạn, nêu bật vai trò, năng lực điều hành của BCH trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, công tác xây dựng Đảng trong báo cáo và cần kiểm đếm lại các Nghị quyết đã được ban hành, nghị quyết nào phát huy hiệu quả, đi sâu vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ra sao… Cùng với đó, nên đưa những kết quả trong công tác xây dựng chính quyền về tập trung lãnh đạo công tác bầu cử, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ trong thời gian qua và công tác an ninh - quốc phòng về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập chiến đầu phòng thủ ... vào báo cáo.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần thằng thắn tham gia ý kiến của các đồng chí trong BTV. Đối với các ý kiến được đóng góp tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Tiểu ban văn kiện sẽ tham khảo, bổ sung vào dự thảo một số nội dung để báo cáo được đầy đủ. Đồng chí cũng yêu cầu Tiểu ban văn kiện bám sát vào Quy định 202 của BCH Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV đảm bảo chất lượng và thời gian.

Cùng ngáy, BTV Thành ủy cũng đã cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                Thu Thảo

Truyền hình hạ long