xây dựng đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 02/06/2020 | 09:51  | View count: 2162

Ngày 02/6, Đảng bộ TP Hạ Long tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố mở rộng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

 

        

Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại Hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về 04 nội dung: Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh hội nghị

        Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành các phần việc: các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức phục vụ và khánh trí - tuyên truyền đều làm việc tích cực và hiệu quả. Các đơn vị theo chức năng của mình thực hiện hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tham gia vào văn kiện; chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn, cácban, ngành, đoàn thể liên quan; rà soát công tác chuẩn bị đại hội, xây dựng kịch bản và thời gian đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã hoàn thành. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo chuyên đề; hoàn thiện tờ trình, các tài liệu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt hồ sơ Đại hội theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy.

Về kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025, từ thành công của các đại hội điểm, trong thời gian 20 ngày từ 03-23/5, 98/98 chi Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã tổ chức thành công Đại hội, 100% các xã, phường đã thực hiện thành công việc bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội, nhiều chức danh Bí thư được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối. Các Đại hội đều được diễn ra khẩn trương, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo, và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đạ biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến: làm rõ hơn nữa những nguyên nhân chủ quan trong tồn tại hạn chế, đánh giá chất lượng tham mưu của BCH Đảng bộ TP; bổ sung thêm nội dung đánh giá các chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt để có cơ sở nhìn nhận những kết quả đã được; bổ sung công tác đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực - 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược...

Về công tác tổ chức cán bộ, 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất điều chỉnh cơ cấu BCH Đảng bộ TP với số lượng BCH Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV là 53 đồng chí; số lượng uỷ viên BTV Thành uỷ là từ 13- 14 đồng chí.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo. Công tác chỉ đạo luôn bám sát các các chủ trương của TW và của Tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại các dự thảo báo cáo chuyên đề phục vụ cho Đại hội, tổng hợp các ý kiến tham gia các Đại hội chi đảng bộ cơ sở đã cơ bản hoàn thành. Để tiếp tục tiếp thu hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tham luận tại Đại hội. Các ý kiến tham gia cần bám sát các nội dung, tiêu chí để tiểu ban văn kiện tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo trước ngày 10/6.

BCH Đảng bộ TP thống nhất lựa chọn chủ đề trong báo cáo chính trị là “Kế thừa truyền thống kỷ luật và đồng tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh thân thiện”. Đồng chí Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu các đồng chí bí thư Đảng uỷ các phường, xã chủ động rà soát nhân lực, đào tạo bổ sung trình độ lý luận chính trị để đảm bảo nhân sự theo yêu cầu. Các đơn vị chức năng tiếp tục chuẩn bị các nội dung để tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra.

          Vũ Bích- Trần Khánh

 

 

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại Hội nghị

Truyền hình hạ long