Tin tức sự kiện

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Hạ Long tổng kết công tác năm 2021
Ngày đăng 13/01/2022 | 05:06  | View count: 1721

Ngày 13/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP Hạ Long tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến đến 33 xã, phường. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 31/12/2021, nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2021 đã giúp cho 4.038 lượt khách hàng vay vốn; trong đó có 160 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, 999 lượt hộ gia đình vay vốn để xây dựng sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh, 2.500 lượt khách hàng vay vốn. Giúp giải quyết việc làm, hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 3,147 tỷ đồng cho 803 lượt người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, đã duy trì việc làm, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 33 phường, xã

Năm 2022 tổng nguồn vốn ước đạt 489 tỷ đồng, dư nợ phấn đấu đạt 468 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội TP tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn thực tế của các đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình, triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn. Mục tiêu 100% hộ nghèo và những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được vay vốn kịp thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022. UBND các xã, phường, tổ chức chính trị xã hội của TP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung được ủy thác. Đối với những trường hợp vay vốn nhà nước đến thời hạn trả nợ mà có điều kiện không trả thì xử lý như trường hợp chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Các tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2021

                                                            Huy Phương