Tin tức sự kiện

Ban thường vụ Thành ủy làm việc với BCĐ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy và Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long
Ngày đăng 14/01/2022 | 11:54  | View count: 494

Ngày 14/1, Ban thường vụ Thành ủy làm việc với BCĐ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Thành ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long; cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU chủ trì buổi làm việc

Để chỉ đạo các xã Đồng Sơn, Đồng Lâm đạt chuẩn NTM, các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã phối hợp với Ban xây dựng NTM tỉnh trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các xã rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận. Theo kết quả thẩm tra, đến thời điểm này, các xã Đồng Sơn, Đồng Lâm đều đạt 20/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM;  các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt 8/8 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biếu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả và bỏ phiếu đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã Đồng Lâm, Đồng Sơn; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất. 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý đề nghị tỉnh Quảng Ninh công nhận các xã Đồng Sơn, Đồng Lâm đạt chuẩn NTM; các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Cùng với đó, các đại biểu đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá thành phố Hạ Long hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022.

Thành viên BCĐ NTM thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã trên địa bàn cần xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới phải thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc tập trung cho cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch, huy động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành thành phố nông thôn mới trong năm 2022.

Trần Thanh- Trần Khánh