Khai trương thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm Bưu cục

Ngày 15/8, TP Hạ Long tổ chức khai trương thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm Bưu cục trên địa bàn.

Dự lễ khai trương có lãnh đạo Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Bưu điện tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm Truyền thông tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long; lãnh đạo UB. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị, Bưu điện thành phố Hạ Long; Bưu điện Hoành Bồ; Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND – UB.MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các phường: Việt Hưng, phường Hoành Bồ, Hà Khẩu.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long phát biểu tại lễ khai trương

Những năm qua, thành phố Hạ Long đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. 

Quang cảnh lễ khai trương

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, giảm tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc với cơ quan hành chính và hạn chế tệ quan liêu, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh vai trò của bưu chính công ích vào ứng dụng thực hiện các dịch vụ hành chính, tp Hạ Long xây dựng “Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện trên địa bàn thành phố Hạ Long”.

Lãnh đạo bưu điện thành phố phát biểu tại lễ khai trương

Đề án được thực hiện qua 03 giai đoạn: Trong giai đoạn I, TP Hạ Long triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện 47 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực tại 4 điểm giao dịch của Bưu điện thành phố Hạ Long và Bưu điện Hoành Bồ tại các phường, xã: Hà Tu; Giếng Đáy; Việt Hưng; Thống Nhất. Khi đến các bưu cục này, công dân sẽ được cán bộ bưu điện hướng dẫn nộp thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời có thể đăng ký việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại nhà.

Cán bộ Trung tâm HCC thành phố hướng dẫn cán bộ bưu điện phường Việt Hưng cài đặt và thao tác phần mềm ứng dụng thực hiện các dịch vụ hành chính trên thiết bị điện thoại di động

Giai đoạn II, TP Hạ Long sẽ triển khai thí điểm ủy quyền nhiệm vụ cho Bưu điện thực hiện tham gia hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho tổ chức, cá nhân mở rộng trên toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn thành phố Hạ Long và tại nhà (theo nhu cầu giao dịch của công dân).

Giai đoạn III sẽ chuyển giao cho nhân viên Bưu điện thay thế công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công Thành phố đối với một số thủ tục hành chính đơn giản, đã thực hiện hiệu quả tại hai giai đoạn thí điểm trên.

Cán bộ bưu điện phường Việt Hưng thực hiện công dân thực hiện một số thủ tục hành chính ngay tại buổi khai trương

Thành công của đề án sẽ góp phần đa dạng hóa, minh bạch hóa, nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó góp phần vào cải thiện được môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.

Trần Thanh - Nguyễn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13705 Tổng lượt truy cập 5885396