Tiếng Việt | English

kinh tế

Kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình xây dựng NTM

Sáng 29/10, UBND thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn các xã. Đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV...

sản phẩm OCOP

BCĐ nông thôn mới Tỉnh kiểm tra việc thực hiện Đề án "mỗi xã, phường một sản phẩm" giai đoạn 2017...

Ngày 14/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm OCOP giai đọan 2017– 2020. Đồng chí Vũ Thành...

Số lượng truy cập

?ang truy c?p: 20
T?ng: 40.910.344