Tiếng Việt | English

Văn hóa - xã hội

Hội LHPN tổng kết chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”.

Ngày 24/6, Hội LHPN Thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”.

sản phẩm OCOP

Học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 nghiên cứu, khảo sát...

Ngày 24/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hạ Long tổ chức cho học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021( lớp C20 và C21) đi nghiên cứu, khảo...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Hạ Long: kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch covid-19 tại Công ty than Hòn Gai – TKV và...

Sáng ngày 15/6, đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch covid-19 của thành phố Hạ Long do đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 Thành phố...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 41.625.705