Ban kinh tế - xã hội

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Trưởng Ban kinh tế - xã hội
- Điện thoại:0973311888; 0936874777
- Email: nguyenthithuhuyen.hl@quangning.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Thị Huyền Trang
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14463 Tổng lượt truy cập 4763604