Trung tâm y tế

Trung tâm y tế thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

Đồng chí: Bùi Hồng Tâm 

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Toan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Nam 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thủy 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

   
   

                                                                                                

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18987 Tổng lượt truy cập 8916985