Các địa phương tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTG ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Kế hoạch số 255/KH-BCĐ ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố Hạ Long về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong những ngày qua, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

* Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Sơn Dương tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã dự, chỉ đạo.

Văn nghệ chào mừng

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Sơn Dương triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, tạo sự gắn kết mật thiết với nhân dân. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các ngành chức năng, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ giữ gìn ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các mặt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả cao; đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công tội phạm theo chuyên đề, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh.

Đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Sơn Dương đã thể hiện sự quyết tâm tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân; tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh tổng hợp để phấn đấu xây dựng xã Sơn Dương là xã kiểu mẫu về Nông thôn mới, góp phần xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển, là nơi đáng đến, nơi đáng sống.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Dương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ  ANTQ. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã Sơn Dương

* Sáng 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Tuần Châu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố dự và chỉ đạo.

Một số tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Tuần Châu đã thể hiện sự quyết tâm tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ an ninh trật tự; góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân; tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh tổng hợp để phấn đấu xây dựng phường Tuần Châu là phường kiểu mẫu, góp phần xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển, là nơi đáng đến, nơi đáng sống.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Phường Tuần Châu

* Chiều ngày 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc xã Bằng Cả tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Dự ngày Hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; đại diện các đội nghiệp vụ Công an thành phố; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín và nhân dân xã Bằng Cả.

Các đại biểu và nhân dân dự Ngày hội

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cả triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, tạo sự gắn kết mật thiết với nhân dân. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như phong trào toàn đân bảo vệ ANTQ có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các ngành chức năng, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ giữ gìn ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các mặt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả cao; đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công tội phạm theo chuyên đề, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh.

Các tiết mục đặc sắc do Hội phụ nữ và các em học sinh xã Bằng Cả biểu diễn trong Ngày hội

Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được xây dựng, nhân rộng và được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu như các mô hình: “Tổ nhân dân tự quản về An ninh trật tự”; “Người có uy tín tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã Bằng Cả”. Do đó, đã góp phần tích cực tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cả tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ  ANTQ. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen của Công an tỉnh, UBND thành phố và UBND xã vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Phan Tuấn Anh (Trưởng Công an xã Bằng Cả)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14595 Tổng lượt truy cập 5886625