Phát thanh

1 Thông báo bão số 2
2 Chương trình phát thanh ngày 9/8/2022
3 Chương trình phát thanh Chiều 7/8/2022
4 Chương trình phát thanh Chiều 6/8/2022
5 Chương trình phát thanh Chiều 5/8/2022
6 Chương trình phát thanh chiều 3/8 sáng 4/8
7 Chương trình phát thanh chiều 2/8 sáng 3/8
8 Chương trình phát thanh chiều 1/8 sáng 2/8
9 Chương trình phát thanh chiều 31/7 sáng 1/8
10 Chương trình phát thanh chiều 30 sáng 31/8
11 Chương trình phát thanh 28/7
12 Chương trình phát thanh chiều 26/7
13 Chương trình phát thanh chiều 23/7
14 Chương trình phát thanh chiều 24/7
15 Chương trình phát thanh ngày 22/7
16 Chương trình phát thanh sáng 21/7/2022
17 Chương trình phát thanh Chiều 20/7/2022
18 Chương trình phát thanh chiều 19/7 sáng 20/7
19 Chương trình phát thanh ngày 18/8/2022
20 Chương trình phát thanh ngày 16/8/2022
21 Chương trình Phát thanh ngày 13/7

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn