Phát thanh

1 Chương trình phát thanh ngày 12/4
2 Chương trình phát thanh ngày 11/4
3 Chương trình phát thanh ngày 8/4
4 Chương trình phát thanh ngày 6/4
5 Chương trình phát thanh ngày 5/4
6 Chương trình phát thanh 3/4
7 Chương trình phát thanh 2/4
8 Chương trình phát thanh 1/4
9 Chương trình phát thanh 31/3
10 Chương trình phát thanh 30/3
11 Chương trình phát thanh 29/3
12 Chương trình phát thanh 27/3
13 Chương trình phát thanh 26/3
14 Chương trình phát thanh 22/3
15 Chương trình phát thanh ngày 21/3
16 Chương trình phát thanh ngày 20/3
17 Chương trình phát thanh ngày 19/3
18 Chương trình phát thanh ngày 18/3
19 Chương trình phát thanh ngày 17/13
20 Chương trình phát thanh ngày 16/3
21 Chương trình phát thanh ngày 15/3

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan đơn vị chủ quản: UBND Thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 3 phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.825.408     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ubndhl@quangninh.gov.vn