Phát thanh

1 Chương trình phát thanh ngày 17/5/2022
2 Chương trình phát thanh ngày 16/5/2022
3 Chương trình phát thanh ngày 15/5/2022
4 Chương trình phát thanh ngày 14/5/2022
5 Chương trình phát thanh ngày 13/5/2022
6 Chương trình phát thanh ngày 12/5/2022
7 Chương trình phát thanh ngày 11/5/2022
8 Chương trình phát thanh ngày 10/5/2022
9 Chương trình phát thanh ngày 9/5/2022
10 Chương trình phát thanh ngày 08/5/2022
11 Chương trình phát thanh ngày 07/5/2022
12 Chương trình phát thanh ngày 06/5/2022
13 Chương trình phát thanh ngày 05/5/2022
14 Chương trình phát thanh ngày 4/5/2022
15 Chương trình phát thanh ngày 03/5/2022
16 Chương trình phát thanh ngày 02/5/2022
17 Chương trình phát thanh ngày 01/5/2022
18 Chương trình phát thanh ngày 30/4/2022.
19 Chương trình phát thanh sáng ngày 30/4/2022
20 Chương trình phát thanh chiều ngày 29/4/2022
21 Chương trình phát thanh ngày 28/4/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn