Phát thanh

1 Chương trình Phát thanh 23/11
2 Chương trình Phát thanh chiều 22/11/2022
3 Chương trình Phát thanh sáng 8/11
4 Chương trình Phát thanh chiều 7/11
5 Chương trình Phát thanh chiều 5/11/2022
6 Chương trình phát thanh ngày 16/10
7 Chương trình Phát thanh chiều 12/10
8 Chương trình phát thanh ngày 27/9/2022
9 Chương trình phát thanh chiều 24/9
10 Chương trình phát thanh chiều 23/9
11 Chương trình phát thanh chiều 20/9
12 Chương trình phát thanh chiều 19/9
13 Chương trình phát thanh chiều 17/9
14 Chương trình phát thanh chiều 16/9
15 Chương trình phát thanh chiều 13/9
16 Chương trình phát thanh chiều 14/9
17 Chương trình phát thanh chiều 15/9
18 Chương trình phát thanh chiều 16/9
19 Chương trình phát thanh chiều 9/9, sáng 10/9
20 Chương trình phát thanh chiều 16/8
21 Chương trình phát thanh Chiều 13/8/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn