THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3 phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.525408

- Email: ubndhl@quangninh.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh
- Chức vụ: Phó Bí thư TT Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố
- Email công vụ: vuthimaianh@quangninh.gov.vn
- Điện thoại: 0936.637.118
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Vân Hà
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
- Email công vụ: nguyenthivanha@quangninh.gov.vn
- Điện thoại: 0912088829
 
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22482