Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đặng Thái Hưng
- Chức vụ: Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP
- Điện thoại:
- Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Chu Việt Phương
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố
- Điện thoại:
- Email: chuvietphuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nhữ Đình Tùng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố
- Điện thoại: 0203.3826164
- Email: nhudinhtung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Thanh Quỳnh
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố
- Điện thoại: 0989.319.333
- Email: lethanhquynh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21629 Tổng lượt truy cập 4651719