Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị:  Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3 phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.825.408

- EMail: ubndhl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2022/QĐ-UBND, NGÀY 30/03/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ:

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đặng Thái Hưng
- Chức vụ: Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP
- Điện thoại: 0912534029 
- Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Hoàng Cường
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố
- Điện thoại: 0966.136.366
- Email: vuhoangcuong2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố
- Điện thoại: 0973.954.889
- Email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15228