THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

 

Đồng chí: Vũ Quyết Tiến
- Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long
- Email công vụ: 
 
Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh
- Chức vụ: Phó Bí thư TT Thành uỷ Hạ Long
- Email công vụ: vuthimaianh@quangninh.gov.vn
 
Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố
- Email công vụ: Nguyentiendung3@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 855