THÀNH ỦY HẠ LONG

1. Thông tin chung  

Tên cơ quan: Thành ủy Hạ Long

Địa chỉ        : Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Điện thoại   : 02033.825.427
E-mail         : vanphongtu@quangninh.gov.vn

2. Thường Trực Thành ủy

Đồng chí: Vũ Quyết Tiến
- Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long
- Email công vụ: vuquyettien@quangninh.gov.vn
- Điện thoại: 
 
Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh
- Chức vụ: Phó Bí thư TT Thành uỷ Hạ Long
- Email công vụ: vuthimaianh@quangninh.gov.vn
- Điện thoại: 0936.637.118
 
Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố
- Email công vụ: Nguyentiendung3@quangninh.gov.vn
- Điện thoại: 0903.484.797

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 43489