Công khai ngân sách

Ngày 20/12/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Ngày 8/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hạ Long

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý I năm 2022

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15163