Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 31/12/2020, BTV Thành ủy Hạ Long đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành...

Ngày 12/4, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện chương trình giám sát cộng đồng về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh...

Sáng 10/4, TP Hạ Long tổ chức đối thoại với các hộ dân tại tổ 1, khu 1 (phường Hùng Thắng) liên quan đến nội dung khiếu nại của công dân về việc cấp...

Với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, trong những năm qua, TP Hạ Long đã tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực đầu...

Ngày 13/2, Thường Trực Thành ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân các...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 639