TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long

2. Địa chỉ: Số 80- Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

3. Điện thoại: 02033.825.277

4. Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 120/QĐ-SYT, ngày 04/02/2020 của Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, cụ thể như sau:

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

     Đồng chí: Bùi Hồng Tâm 

     Chức vụ: Giám đốc 

     Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ y khoa 

     Chức vụ Đảng, đoàn thể: Bí thư chi bộ 

     Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 

     Điện thoại: 0912.080.207

     Email: buihongtam@quangninh.gov.vn

     Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thủy 

     Chức vụ: Phó Giám đốc

     Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Chuyên khoa I 

     Chức vụ Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư chi bộ 

     Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 

     Điện thoại: 0985.168.563

     Email: nguyenthibichthuy@quangninh.gov.vn

     Đồng chí: Nguyễn Đình Nam

     Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

     Chức vụ Đảng, đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn

     Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

     Số điện thoại: 0912184588

     E-mail: nguyendinhnam@quangninh.gov.vn

 

 

   
   

                                                                                                

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 26235