Các dự án mời gọi vốn đầu tư

Danh mục các công trình của thành phố đang đầu tư (tính đến 15/11/2022)

Danh mục các công trình của thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022 (tính đến 15/11/2022)

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt...

Chiều 4/12, HĐND thành phố khóa I nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thống nhất Tờ trình của Ủy ban nhân dân...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44515