Xúc tiến đầu tư

Những năm qua, Hạ Long luôn kiên trì thực hiện ba đột phá chiến lược với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút mọi nguồn lực để xây dựng, phát...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Năm 2023

Ngày 20/12/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Sau hàng loạt những khó khăn, đến nay, cầu Cửa Lục 3 đang khẩn trương bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai...

Chiều 2/11, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, PCT thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị nghe báo cáo đề xuất phương án đầu tư nhà máy xử lý rác thải...

Thu hút đầu tư vào địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thành phố Hạ Long đã và đang nỗ lực thực hiện. Đặc biệt, năm 2023 với chủ đề...

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 43255