Ban pháp chế

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15194 Tổng lượt truy cập 4764564