PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Vũ Ngọc Lâm
- Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Linh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại: 0982.968.529
- Email: doanthingoclinh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Quỳnh Thoa
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại: 0906.236.197
- Email: lequynhthoa@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Phùng Thị Thanh Xuân
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại: 0912.076.239
- Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15745 Tổng lượt truy cập 4765318