Văn phòng thành ủy

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành uỷ Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0913.268.865
- Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Thị Tú Anh
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0915.093.163
- Email: buithituanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Việt Anh
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0912.797.465
- Email: dinhvietanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Mạc Hà
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0915006031
- Email: vumacha@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14560 Tổng lượt truy cập 4763737