TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Hành Chính Công Thành phố

- Địa chỉ:Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.822.605; 02033.819.961; 02033.819.962; 02033.819.963

- Email: tthcc.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương
- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0988 307 888
- Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Hải Đăng
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0983015896
- Email: phamhaidang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Việt Thành
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5434 Tổng lượt truy cập 11354141