Phòng Tài nguyên Môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố Hạ Long

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Đường 25 tháng 4, Trung tâm Hành Chính công Thành phố, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại:

- Email: phongtnvmt.hl@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Ân
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0888266866
- Email: nguyenthanhan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lưu Hải Yến
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường kiêm Giám đốc VP Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố
- Điện thoại: 0912427538
- Email: luuhaiyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đặng Quốc Hưng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0902046358
- Email: dangquochung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nông Vũ Thoan
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0913206522
- Email: nongvuthoan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Ngọc Thế
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0902093866
- Email: tranngocthe@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố
- Điện thoại: 0973635192
- Email: nguyenthidung.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22733 Tổng lượt truy cập 4620710