Phòng y tế

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đặng Văn Chương
- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 02033.601.569
- Email:dangvanchuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Dương Thị Quyên
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 0962.988.282
- Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại:
- Email: buiquoctuan@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15741 Tổng lượt truy cập 4765313